Personinfo och färdigheter

Ålder: 40
Längd (cm): 167
Hårfärg: Mellanblont
Dialekt: -
Utseende: Nordeuropeiskt
Ögonfärg: Blå
Verksamma år: 15
Körkort: B
Särskilda färdigheter : Fäktning, Ridning
Språk (förutom svenska): Engelska, US (2), Engelska, GB (3),
Tyska (4), Franska (4)

Född: 1980
Språk: Skånska, rikssvenska, mycket god engelska, mycket god franska, lite spanska, läst latin